Koenders & Coaching

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Welkom! Wat goed dat je hier bent.

Mensen in beweging brengen en inzicht geven in hun talenten en persoonlijk potentieel, dát is wat mij drijft in mijn coaching.

Wat zijn jouw ambities? Wat zijn jouw innerlijke drijfveren? Ik daag mensen uit om die weer op elkaar af te stemmen. Gesprekken, online instrumenten en opdrachten geven structuur aan mijn methodiek. Bovenal vind ik persoonlijke aandacht en betrokkenheid belangrijk. Ik daag mensen uit hun ambities af te stemmen op innerlijke drijfveren. Met mijn pragmatische aanpak en resultaatgerichtheid werk ik toe naar concrete doelen. Ik zie veel topsporters die in de transitie zitten van topsport naar het werken ná(ast) de sport maar ook (young) professionals uit het bedrijfsleven of particulieren kunnen bij mij terecht met loopbaan- en persoonlijke ontwikkelingsvragen.

‘The light gets seen where the crack shows’, een uitspraak die aangeeft dat juist wanneer het gevoel ontstaat dat het niet goed gaat er ruimte komt voor verandering. Voor verandering en verbetering is loslaten nodig. Pas daarna kan je in beweging komen en opnieuw de verbinding aangaan met creativiteit en ambitie. Juist de verbinding tussen het hoofd (denken, ratio) en het hart (voelen) probeer ik samen met jou terug te vinden én te versterken.

IMG_7242